Gala

Als gevolg van de Covid19 pandemie heeft CV de Nettelkörnkes moeten besluiten om al haar gebruikelijke activiteiten af te gelasten dan wel aan te passen zodat deze corona-proof wel doorgang kunnen vinden. Helaas is het voor de gala-avonden in fysieke vorm niet mogelijk om deze corona-proof plaats te laten vinden.

We hopen u in 2022 weer te verwelkomen op een van onze gala-avonden.