Historie

In Deurningen starten de eerste feesten met de naam Carnaval eind 1966 wanneer de toenmalige voorzitter van D.S.V.D. (de plaatselijke omni-vereniging) het idee opperde om ook in Deurningen eens een feestavond te houden voor D.S.V.D. in carnavalstijd.

Maar was dit in Deurningen mogelijk? In omliggende kerkdorpen van de gemeente Weerselo te weten Weerselo, de Knollentrekkers vanaf 1963 en Rossum, ’n Lest’n Stuuver sedert 1965, was het wel mogelijk gebleken. Deze verenigingen zouden dan ook als voorbeeld kunnen dienen.

Allereerst werd er gezocht naar een raad van elf, de oplossing hiervoor werd gevonden in een voetbalelftal van D.S.V.D. Voortvarend werd de zaak ter hand genomen en in januari 1967 was het eerste prinsenbal daar. Een volle bak bij café “De Geuk” met als eerst duo Prins Herman 1e (Herman in ’t Veld) met als adjudant Herman (Linderman). Hun motto was: “Zet de bleumkes boet’n en hold ’n lach op ’n snoet’n”. Zo werd het eerste jaar carnaval uitbundig gevierd.

Het bleef in dat jaar bij deze ene avond, al werden wel bezoeken gebracht aan zusterverenigingen en aan Saasveld.

De aanloop voor het tweede jaar kon worden gebruikt om een en ander organisatorisch op de rails te zetten. Er moest een bestuur komen en een complete raad van elf. De tweede prins moest gezocht worden en dat werd Prins Herman 2 (Herman Lindeman) – met als adjudant, u raadt het al Herman (in ’t Veld).

De zaak kwam op de rails, het programma werd uitgebreid en diverse andere mensen raakten geïnteresseerd in het fenomeen carnaval.

Langzaam maar zeker groeide dan ook “De Nettelkörnkes” naar een volwaardige carnavalsvereniging. Tegenwoordig kennen wij binnen “De Nettelkörnkes” talrijke commissies en groeperingen met evenzoveel activiteiten. De vereniging is uitgebouwd en coördineert veel carnavalsactiviteiten en feesten in Deurningen.

Echter ook tegenslag heeft onze vereniging gekend. Vele mensen uit het eerste uur trokken zich terug, de klad kwam erin, zodanig dat Gerrit Huiskes zich bereid diende te verklaren om voor de tweede keer Prins Carnaval van Deurningen te worden. Iets wat volgens de regels eigenlijk niet mogelijk is. Maar de nood was hoog en carnaval vieren zonder hoogheid is geen Carnaval. Toch werd door deze actie het carnaval in Deurningen weer nieuw leven ingeblazen.

In 1977 was het eerste jubileum. 11 jaar carnaval met “De Nettelkörnkes” en als hoogheid Prins Henk 2 (Henk Vasterink) – en adjudant Hennie (Arends). Zij vierden dit jubileum onder het motto: “Blief nich an de kaant, maer kom bie oons in ’t carnavalslaand”. Dit was eigenlijk een uitnodiging naar de gemeenschap van Deurningen om weer eens ouderwets carnaval te gaan vieren. Gelukkig was dit niet tegen dovemansoren gezegd.

Er ontplooiden zich weer vele activiteiten. Er kwam een programmaboekje, Kindercarnaval, Gala-avonden en een optocht. Daarbij werd er toenadering gezocht en gekregen met de Knollentrekkers uit Weerselo en ’n Lesten stuuver uit Rossum. Er word een keuze commissie (3-manschap) gevormd die jaarlijks op zoek gaan om een goed duo te benaderen die het carnaval in Deurningen zullen voorgaan.

In 1981 werden er voor het eerst gewerkt met een groep dansmarietjes. De eerste jaren was dit nog improviseren, maar ondertussen zijn de dansmarietjes van “De Nettelkörnkes”, inmiddels dansgroepen geheten, uitgegroeid tot jaarlijks twee of drie groepen die het visitekaartje van de vereniging vormen. “De Nettelmini’s” (de jongste groep), “de Nettelwichkes” (middengroep) en “De Nettelwichter” (de oudste groep). Ze trainen elke week en nemen ook verdienstelijk deel aan enkele wedstrijden.

Tweede Jubileumprins van Deurningen was prins Graats 1 (Gerrit Luttikhuis) met adjudant Ben (Veger). Onder het motto “Leu doot daor, het mag noa 22 joar !” voerden zij het carnaval in 1988 aan.

Zoals gezegd de vereniging groeide, er werd een garde van oud-prinsen opgericht. In 1991, het jaar van prins Ben 1 (Ben Senger) en zijn adjudant Henk (Voss) werd de aanzet gegeven voor de opvulling van het laatste gat in de vereniging. Deze in hart en nieren muzikanten namen het initiatief tot het oprichten van een eigen kapel “De Bloaskörnkes”. Hierdoor was het niet meer nodig om allerlei kapellen en/of orkesten in te huren maar kon er naar feesten en activiteiten gebruik gemaakt worden van een eigen kapel.

En zo bleven de Nettelkörnkes groeien. Het werd een volwaardige vereniging die haar bestaansrecht dubbel en dwars heeft bewezen en dat blijft doen. De talrijke commissies voeren hun eigen taken uit en er ontstonden vele (ludieke) gewoontes die tot traditie uitgroeiden. Immers iets dat je eenmaal gedaan hebt kun je bij de tweede keer al traditie noemen en dat geld zeker in de carnavalswereld.

Wat te denken van:

#De benoeming van het lid van verdienste door de leden van de garde van oud-prinsen
#Het Noaberbal, een jaarlijkse ontmoeting tussen de zusterverenigingen uit de oude gemeente Weerselo
#Ziekenbezoek; een rondrit door Twente naar alle zieken en bejaarden uit Deurningen, die om welke reden dan ook geen carnaval kunnen vieren, waarbij ze door de hoogheid worden voorzien van een bosje bloemen.
#De gevelversiering bij de Prins en adjudant, in samenwerking met de noabers
#De gala-avonden, eerst bij “De Geuk”, later in de sporthal, daarna bij café restaurant Luttikhuis en nu sinds 2013 weer in de tot theater omgebouwde sporthal. Daar voldoet de entourage en akoestiek volledig voor twee avonden optreden van Deurninger artiesten voor Deurningers. Kortom twee avonden plezier voor 900 dorpelingen.

In 1999 was het derde jubileum. Via allerlei extra activiteiten werd hieraan aandacht besteed. “De Nettelkörnkes” werden voorgegaan door Prins Gerard 2 (Gerard Borghuis) en adjudant Louis (Golbach). Onder het Motto, “Wie as kammereur maakt ’t woar in ’t 33e joar”. Voor het eerst werd er in dat jaar ook een jeugdgala gehouden in het tot theater omgetoverde zaal “De Eik”. Door het doorslaande succes is dit nu ook weer een vaste activiteit in het programma van “De Nettelkörnkes”, tegenwoordig bij Pelle’s eten en drinken.

In de laatste jaren zijn er verschillende carnavalsgezelschappen bij gekomen in de gemeenschap Deurningen, zo is er de Jongerencarnvalsvereniging “De Dwarsliggers”, Wagenbouwvereniging “De Fruitige Bende” en sinds 2005 De Oudere Jongeren Carnavalsvereniging “De Fruitige Dwarskörnkes”. Dit geeft aan dat het carnaval een echt dorpsgebeuren is geworden. Waarbij met elkaar carnaval gevierd wordt. Voor de Nettelkörnkes gaat dat allemaal onder het verenigingsmotto “MET MEKA VEUR MEKA!”.

In 2006 werd door een aantal enthousiaste oud Adjudanten het Genootschap van Oud Adjudanten De Nettelkeerls opgericht. Ondertussen zijn 25 oud Adjudanten hier toegetreden. Speciaal aan dit genootschap is dat het niet alleen carnaval viert, maar daarnaast ook elk jaar een sociale activiteit voor een groep Deurningers organiseert. Zo zijn de gasten van de Zonnebloem reeds op een leuke middag getrakteerd en in 2010 hebben De Nettelkeerls pannenkoeken gebakken voor de kinderen die met Jeugdbeweging Hades op kamp waren. Ook zorgen de Nettelkeerls jaarlijks voor het plaatsen van de grote kerstboom op het St. Plechelmusplein.

Daar waar er gezelschappen bij komen, vallen er helaas ook soms gezelschappen af. Inmiddels bestaat onze voormalige hofkapel ‘De Bloaskörnkes’ helaas niet meer. Sinds enkele jaren worden we muzikaal ondersteund door de Lemselose blaaskapel ‘Lavasjkierie’. Sinds 2019 zelfs met enkele Deurninger leden. Ook hebben we afscheid moeten nemen van Wagenbouw vereniging de Fruitige Bende. Na een aantal succesvolle jaren is deze vereniging opgehouden te bestaan. De nalatenschap van de Fruitige Bende, het batige saldo, is inmiddels ondergebracht bij de Nettelkornkes. Dit batige saldo kan besteed worden aan nieuwe wagenbouw initiatieven in Deurningen.

In 2010 vierden De Nettelkörnkes hun 44 jarig jubileum. Tot 4e jubileumprins werd Prins Ben 2 (Ben Blokhuis) benoemd. Samen met Adjudant Gerard (Spekhorst) voerde hij onder het motto “Ok met ’t 44e span, geet ’t vol gas vedan!” het Nettelkörnkesnust aan. Gedurende het gewone carnavalsprogramma werd bij elke gelegenheid wel aandacht besteed aan het jubileum. De jubileumcommissie had maar liefst 2 jaar van voorbereiding getroffen. Dit was dan ook telkens weer te zien. Speciaal dit jaar was er door de jubileumcommissie een jubileumavond georganiseerd. Deze avond bestond uit een officieel gedeelte, waar verschillende nostalgische gala optredens nog eens voor het voetlicht werden gebracht. Het tweede gedeelte bestond uit een feest met de Originaal Denekamper Spatzen. Vele oud Nettelkörnkes konden met elkaar weer gezellige verhalen ophalen.

Ook de jubileumreceptie was een geslaagde ochtend. Zaal Luttikhuis was bijna te klein om alle aanwezigen te herbergen. Vele sprekers wilden zowel de vereniging als de jubileumhoogheden toch even toespreken. Dit leidde ertoe dat de ochtend om half elf begon en de middag om 3 uur eindigde. Een unieke Deurninger carnavalsactiviteit.

Ook na het 4e jubileum bloeit carnaval volop in Deurningen. Naast de 2 officiële, aan carnaval gelieerde verenigingen kent het dorp even zoveel en misschien nog wel meer carnavalsgroepen die op de één of andere manier actief zijn in het Deurninger carnavalsgebeuren. Wat maar aangeeft dat carnaval in Deurningen enorm leeft. Inmiddels zijn we al weer enkele hoogheden en mooie carnavalsseizoenen verder en waren we druk bezig met de voorbereidingen voor ons 5e lustrum van de vereniging, ons 55-jarig jubileum. Echter gooide de Covid19 pandemie roet in het eten. Alle plannen gingen op de kop en besloten werd om geen hoogheden te benoemen voor het jaar 2021 & 2022. Wel werd ‘Tjielp’ als surrogaat Hoogheid aan Deurningen gepresenteerd. De mascotte voor het 55-jarig jubileum werd door het bestuur en de jubileumcommissie naar voren geschoven om toch nog een beetje carnaval te kunnen vieren in het  55e jubileumjaar van de Nettelkörnkes.

Met een bijzondere uitgave van ons magazine ’t Nettelkörnke genaamd ‘Tjielptalk’ en een zeer geslaagde online Nettelquiz hebben we er toch nog een mooi carnaval van kunnen maken. Op carnvalszaterdag 2021, de eigenlijke dag van de Deuringer optocht, hebben we heel Deurningen onder het motto ‘Wie joarig is trakteert’ voorzien van een zakje met 11 jubileumkoekjes. Ook in januari 2022 zijn er geen hoogheden benoemd vanwege Covid19. Echter zijn we niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben toch nog wat activiteiten kunnen organiseren binnen de geldende regels. Eind 2022 zag het er gelukkig weer goed uit. Op vrijdag 11-11-2022 werden alsnog de Jubileumhoogheden 2021/2022 gepresenteerd op het Prinsebal. Het vijfde jubileumkoppel werd gevormd door Prins Rick ( Tijert ) en Adjudanten Johnny ( van Rijn ) en Remco ( Kerkhof Jonkman ). Voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging dus een drietal dat vooropgaat in de polonaise. Dat deden ze onder hun motto; “Gen gezeur, noa 55 joar goat wie d’r veur!” Een week na de opkomst werd het 55-jarig jubileum alsnog groots gevierd. Er werd afgetrapt met een middag speciaal voor de ouderen; K’narrencarnaval, de Jubileumeditie. Na een bezoek aan de Jubileumtentoonstelling werden de ouderen getrakteerd op een middag met zang en buut en werd er afgesloten met een gezamelijk stamppotbuffet. Ook aan de jeugd werd gedacht. Voor hen was er in de grote feesttent op ’t St. Plechelmusplein het Jeugdcarnaval, de Jubileumeditie.

Clown Noni vermaakte de kinderen opperbest met een spetterende show en ook werden er vele kiekjes geschoten in de photobooth. De zaterdag van het jubileumweekend startte metr de openstelling om 11.11 uur van de Jubileumtentoonstelling in de St. Plechelmuskerk. Velen bezochten deze tentoonstelling over het verleden van de vereniging en menig mooi verhaal uit de oude doos kwam weer naar boven. In de middag was er de Jubileumreceptie waar eenieder het bestuur kon feliciteren. Een van de hoogtepunten van de middag was dat er halverwege verplaatst moest worden naar de kerk alwaar Plechelmus en Willibrordus op ludieke wijze door de geschiedenis van de vereniging heengingen. Zaterdagavond barst het grootse Jubileumfeest los in de tent. Speciaal voor de 55 jaren werd er een jubileumeditie uitgebracht van het verenigingsmagazine ’t Nettelkörnke. Dit keer zelfs met digitale invloeden als QR codes die naar filmpjes van alle Hoogheden verwezen en zelfs een cover waar de hoogheden uit naar boven kwamen als je de mobiele telefoon voor de cover houdt. Al met al kan de vereniging met gepaste trots terugkijken op het 55-jarig jubileum.