In Memoriam Jan van Holstein

In memoriam Jan van Holstein

Op vrijdag 19 mei bereikte ons het droevige bericht dat Jan op de respectabele leeftijd van 91 jaar is overleden. Voor velen kwam dit bericht zeer onverwachts ondanks dat we wisten dat zijn gezondheid langzaam achteruit ging.

Binnen de carnaval kennen we Jan vooral als onderdeel van de Putbloazers, een groep talentvolle artiesten die de muzikale omlijsting tijdens onze jaarlijkse gala avonden verzorgden. Dat Jan onderdeel uitmaakte van de Putbloazers, vloeit natuurlijk onlosmakelijk voort uit het feit dat hij een kartrekker van het eerste uur is geweest bij de lokale muziekvereniging; de St. Plechelmus Harmonie. Een vereniging waar Jan zich, bijna vanaf het moment dat hij in Deurningen kwam wonen, onverzettelijk voor heeft in gezet.

Naast zijn leiderschap en enthousiasme binnen de muziekvereniging, zette Jan zich op een veel breder vlak in voor de gemeenschap Deurningen. Van het binnenhalen van subsidies en gelden voor de bouw- of verbouw van verenigingsgebouwen tot zijn typerend en karakteristieke uitvoering van de dorps Sinterklaas. Jan draaide zijn hand nagenoeg nergens voor om.

Dat een ‘supervrijwilliger’ als Jan nog altijd hoog in het vaandel staat, blijkt uit het feit dat hij in 1988 werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege zijn positieve invloed op de samenleving in Deurningen, werd deze eretitel op dorpsniveau in 2004 nog dunnetjes overgedaan. Uit handen van de toenmalig voorzitter van de Garde van oud-Prinsen kreeg Jan het speldje van “Lid van Verdienste van CV de Nettelkörnkes” opgespeld.

De Nettelkörnkes missen door het overlijden van Jan van Holstein een zeer gewaardeerd en gepassioneerd “Lid van Verdienste”.

Wij wensen René, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

                                                                       Bestuur CV de Nettelkörnkes

Deel dit bericht